top of page

Integritetspolicy

MissCavePhotography hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

  1. Uppgifter registreras i fotograf Angelica Rydelius databas genom din ansökan om medlemskap. Uppgifterna lagras på en säker server. Vi kommer inte dela dina personuppgifter med annan part utan att först fråga dig.

  2. Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till fotograf Angelica Rydelius lagring och hantering av dina personuppgifter. Personuppgifter lagras i syfte att fullgöra avtalade tjänster och förmåner.

  3. När du ansöker om medlemskap godkänner du att fotograf Angelica Rydelius använder personuppgifterna för att kommunicera med dig via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel för att upplysa om aktuella erbjudanden, föreläsningar, workshops eller annat som kan vara relevant för dig som medlem.

  4. Jag lagrar epost-adresser inom systemet upp till ett år.

  5. Önskar du korrigera eller radera dina personuppgifter kan du kontakta fotograf Angelica Rydelius på angelica.rydelius@gmail.com

  6. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtal som du ingår med fotograf Angelica Rydelius vid ansökan om medlemskap.

  7. fotograf Angelica Rydelius förbehåller sig rätten att behålla uppgifter i 7 år efter avslutat medlemskap. Den rättsliga grunden för att vi spar dina uppgifter i 7 år är för att vi måste fullgöra våra förpliktelser enligt Bokföringslagen.

  8. Vid frågor om personuppgiftshanteringen kontakta Angelica Rydelius på angelica.rydelius@gmail.com.

bottom of page